אזרחות תלויות אנטיגואה וברבודה

אזרחות תלויות אנטיגואה וברבודה

יישומי משפחה ייחשבו לכלול את בני המשפחה הבאים;

  • בן / בת זוג של המבקש הראשי
  • ילד של המבקש העיקרי או בן / בת זוגו שגילם פחות מ -18
  • ילד של המבקש הראשי או של בן / בת זוגו שגילם לפחות 18 שנים ופחות מגיל 28 שנים והיה בהשתתפות במשרה מלאה במוסד מוכר להשכלה גבוהה ונתמך באופן מלא על ידי המבקש הראשי.
  • ילד של המבקש הראשי או של בן / בת זוגו של המבקש הראשי שגילם לפחות 18 שנים, המאתגר פיזית או נפשית, וחי עם המבקש הראשי ותומך במלואו.
  • הורים או סבים וסבתות של המבקש הראשי או של בן / בת זוגו מעל גיל 58 שנים החיים עם התמיכה העיקרית של המבקש הראשי.

אזרחות תלויות אנטיגואה וברבודה

לעניין אזרחות אנטיגואה וברבודה על ידי השקעת תוכנית "ילד" פירושו ילד ביולוגי או מאומץ כחוק של המבקש הראשי, או של בן / בת הזוג של המבקש הראשי.

אנגלית
אנגלית